SILA BACA KETERANGAN YANG DIPAPARKAN DI BAWAH SEBELUM  MENGGUNAKAN  e-PERMOHONAN

 

*      Latabelakang e-Permohonan

 

*      Apakah e-Permohonan ?

 

*      Faedah Menggunakan e-Permohonan

*      Jawatan Perlantikan Tetap Yang Boleh Di Pohon Melalui e-Permohonan

*      Calon yang BOLEH MEMOHON  Melalui  e-Permohonan

*      Calon yang TIDAK BOLEH MEMOHON  Melalui  e-Permohonan

 

*      Langkah-langkah dan Panduan Untuk Memohon Melalui Borang e-Pemohonan

 

*      Keterangan am

 

*      Panduan e-Permohonan

 

 

 

 

 

Latarbelakang e-Permohonan

 

SPP e-Permohonan telah mula dilaksanakan mulai dari 1 Januari 2003.

Perlaksanaan SPP e-Permohonan ini adalah selaras dengan saranan kerajaan ke arah kerajaan         

elektronik bertujuan memberi kemudahan kepada pelanggan SPP dan meningkatkan lagi kualiti

perkhidmatan pelanggan SPP.

 

 

 

 

A.      Apakah e-Permohonan?

 

         A1.     SPP e-Permohonan adalah merupakan Aplikasi Komputer yang dibangunkan oleh Suruhanjaya

            Perkhidmatan Pelajaran (SPP)  bagi membolehkan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) memohon

            perlantikan ke Jawatan Tetap Perkhidmatan Pendidikan secara atas talian (on-line).

 

         A2.     Urusan permohonan boleh dilaksanakan melalui mikrokomputer (PC) yang mempunyai sambungan ke

                   Internet.

 

 

 

 

B.      Faedah Mendaftar Melalui e-Permohonan (bagi calon yang  berkenaan sahaja)

 

B1.     Ia lebih cepat, lebih mudah dan akuan terima permohonan (tarikh permohonan didaftarkan)

         adalah serta-merta.

 

B2.    Calon TIDAK PERLU mengemukakan salinan sijil bila memohon.  Salinan sijil, salinan dokumen

         lain dan gambar berukuran pasport hendaklah dibawa semasa sesi temuduga bersama dengan

         yang asal.

 

B3.     Calon juga boleh mengetahui status urusan pengambilan melalui Laman Web SPP.

 

B4.     Jimat Kos

 

 

C.      Jawatan Yang Boleh Di Pohon Untuk Tujuan Perlantikan Tetap Melalui e-Permohonan

 

Jawatan Perkhidmatan Pendidikan Gred:

C1.     DG41 (DG3)

 

C2.     DGA29 (DGA6)

 

C3.     DG27 / DG17 (DG6 / DG8)

 

         

         

D.    Calon yang LAYAK / BOLEH MEMOHON melalui e-Permohonan adalah seperti berikut;  

         

D1.    Calon yang telah  MEMPEROLEHI  IJAZAH BERSERTA PENDIDIKAN dari universiti-universiti

         yang diiktiraf oleh kerajaan dan telah ditempatkan  mengajar (Guru Sandaran Terlatih (GST)).

 

D2.    Calon yang telah  MEMPEROLEHI  DIPLOMA  PERGURUAN  MALAYSIA dari Maktab Perguruan dan telah 

         ditempatkan  mengajar (Guru Sandaran Terlatih (GST)).

 

D3.     Calon yang telah MEMPEROLEHI DIPLOMA PENDIDIKAN secara Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI)

         dan telah ditempatkan mengajar (Guru Sandaran Terlatih (GST)).

 

D4.     Calon   yang telah  MEMPEROLEHI IJAZAH PERTAMA setelah diberi  kebenaran Cuti Belajar Separuh     

          Gaji  oleh KPM (Calon Meningkat Kelayakan (CMK))

 

 

E.       Calon yang berikut TIDAK BOLEH MEMOHON  Melalui  e-Permohonan;

 

E1.    Calon yang pernah letak jawatan atau dibuang kerja dari perkhidmatan kerajaan

 

E2.    Calon lulusan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)

 

E3.    Calon yang sedang berkhidmat dengan kerajaan selain daripada PPP

 

E4.    Calon dari bekas tentera / polis

 

Calon-calon ini dikehendaki mengemukakan permohonan melalui Kementerian Pelajaran Malaysia.

 

 

F.      Langkah-langkah Dan Panduan Untuk Memohon Melalui Borang e-Permohonan

 

F1.     Calon digalakkan mencetak Borang Kosong mengikut jawatan yang di pohon dan mengisi borang tersebut terlebih dahulu bagi memudahkan calon mengisi Borang e-Permohonan. Borang kosong boleh didapati dari ruangan MUAT TURUN BORANG di Laman Web utama SPP. 

 

F2.     Klik pada mana-mana link [e-Permohonan] di Laman Web Utama SPP untuk memulakan Aplikasi SPP e-Permohonan.

 

F3.     Calon yang pertama kali menggunakan e-Permohonan atau pengguna baru dimestikan mendaftar terlebih dahulu dengan klik pada butang [Daftar] di skrin LOGIN e-Permohonan.

         (Nota: Kata Laluan dan Nama Ibu yang diberi semasa mendaftar hendaklah diingat. Kata Laluan adalah rahsia anda dan diperlukan untuk masuk (login) ke Borang e-Permohonan. Nama Ibu diperlukan sekiranya calon terlupa kata laluan dan ingin menukarnya )

 

F4.     Calon yang terlupa kata laluan dan / atau ingin menukar kata laluan boleh dilakukan dengan klik di link Terlupa Kata Laluan/ Tukar Kata Laluan, yang terdapat di Skrin LOGIN e-Permohonan. Calon dikehendaki  memasukkan maklumat ibu (case sensitive) yang diberikan semasa Daftar Pengguna.

 

F5.     Masuk (Login) ke Borang e-Permohonan  

        Hanya calon berdaftar sahaja boleh mengunakan Borang e-Permohonan dengan memasukkan No. Kad Pengenalan dan Kata Laluan di ruangan Pemohon Berdaftar dan klik butang [Masuk] di  Skrin LOGIN e-Permohonan.

 

F6.     Memilih Borang e-Permohonan

          Pemohon Berdaftar yang pertama kali masuk ke Borang e-Permohonan akan diminta memilih Borang e-Permohonan mengikut jawatan yang ingin di pohon dengan klik di butang borang bersesuaian dengan jawatan di pohon di Skrin Borang e-Permohonan.

        (Nota: Calon dinasihatkan memilih Borang e-Permohonan dengan berhati-hati mengikut jawatan yang di pohon iaitu DG41 atau DGA29 atau DG27/DG17.  Calon yang tersalah pilih Borang e-Permohonan tidak dibenarkan menukar borang dan perlu menghubungi Pentadbir e-Permohonan SPP) 

 

F7.     Mengisi Medan-medan Maklumat di Borang e-Permohonan

            Calon dikehendaki mempastikan  medan-medan maklumat yang disediakan di Borang e-Permohonan diisi

          dengan selengkapnya. Terdapat lima Ruangan medan-medan yang perlu dimasukkan iaitu;

       i.     Maklumat Peribadi

       ii.    Maklumat Penempatan & Perkhidmatan

       iii.   Maklumat Akademik dan

       iv.   Maklumat Kelayakkan / Nilai Taraf

      v.      Pengakuan Pemohon      

 F8.     Pastikan Semua Status Maklumat menunjukkan "Rekod Lengkap". 

          Terdapat 3 jenis status kemasukkan maklumat bagi setiap ruangan maklumat iaitu;

             i.   "Tiada Rekod" - Semua medan ruangan maklumat ini belum dimasukkan

             ii.  "Rekod Tidak Lengkap" - Medan maklumat telah dimasukkan tetapi tidak lengkap

            iii.  "Rekod Lengkap" - Medan maklumat bagi ruangan ini telah lengkap diisi

 

 

F9.     Simpan Maklumat

         Klik Butang [SIMPAN] bagi menyimpan maklumat yang anda masukkan dan membolehkan anda keluar dan masuk (login) bagi menyambung semula kemasukkan sehingga status semua maklumat adalah "Rekod Lengkap".

 

F10.    Penghantaran Permohonan ke SPP

            Calon hanya boleh menghantar permohonan ke SPP setelah status kesemua ruangan maklumat (Maklumat Peribadi, Penempatan & Perkhidmatan, Akademik dan Kelayakan / Nilai Taraf) adalah "Rekod Lengkap".

 

          Klik butang [HANTAR] di ruangan Pengakuan Pemohon. (Nota: Butang [HANTAR] ini hanya akan  kelihatan sekiranya semua status maklumat adalah "Rekod Lengkap".

  

 

F11.    Sila pastikan maklumat yang dimasukkan adalah betul sebelum klik butang [HANTAR]. 

          (Nota: Calon tidak boleh lagi meminda maklumat yang telah dimasukkan sebaik saja penghantaran berjaya dilaksanakan. Pemohon perlu menghubungi Pentadbir e-Permohonan bagi pindaan selepas penghantaraan)

 

F12.   Penghantaraan permohonan anda berjaya di terima oleh SPP sekiranya skrin komputer anda memaparkan skrin berikut sebaik saja anda klik butang [HANTAR]:

 

         


Ini menunjukkan permohonan anda telah didaftarkan. (Nota: Klik butang [Cetak Borang] untuk mencetak maklumat yang telah anda hantar untuk rekod dan rujukan anda)

 

 

 

G.       Keterangan Am

 

G1.    Sebarang   pertanyaan  mengenai  e-Permohonan  atau  pindaan  permohonan  bolehlah  dibuat 

         melalui  internet dengan menggunakan alamat e-mail webmaster@spp.jpm.my yang terdapat

         dalam Laman Portal SPP/ Maklumbalas. Sila nyatakan Nama, nombor kad pengenalan, nombor telefon

         dan tujuan dalam e-mail tersebut.

 

G2.     Pemohon  jawatan  Pegawai  Perkhidmatan  Pendidikan  akan  ditemuduga dalam tempoh

          6 bulan daripada tarikh Suruhanjaya menerima permohonannya atau tarikh e-Permohonan didaftarkan

          (tidak termasuk tempoh musim cuti sekolah).

 

G3.     Bagi calon yang layak memohon tetapi permohonannya tidak dapat dilengkapkan kerana sekolah

          tempat bertugas atau IPT tempat belajar tidak tersenarai dalam sistem, mereka diminta membuat aduan

          melalui talian 03-88887300 untuk tindakan pihak SPP.

 

G4.    Pemohon yang mengemukakan maklumat palsu atau mengelirukan akan disenaraihitamkan dan

         boleh diambil tindakan undang-undang di bawah Seksyen 5 Akta Suruhanjaya Perkhidmatan 1957

         (Semakan 1989).